Sol omuz bıçağının altında ağrı

Sol omuz bıçağının altında arkadan ağrı

Temel olarak, arkadan sol omuz bıçağının altındaki ağrı, daha büyük yaş grubundaki insanların karakteristiğidir, ancak genellikle benzer bir hastalık daha genç yaşta kendini gösterir. Belirtilerin nedeni yanlış duruş, kalıtsal faktörler veya spor yaralanmaları olabilir. Sol omuz bıçağının altındaki ağrının ana nedenleri arkadan daha ayrıntılı olarak düşünülmelidir. Sonuçta, bu rahatsızlık bir uzmanı görmek için iyi bir neden olarak kabul edilebilir.

Klinik anlamda tek spesifik semptom olmayan sol kürek kemiği altında ağrı, çeşitli hastalıklara işaret edebilen semptomlardan biridir. Ağrının doğasının zamanında ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi, lokalizasyonu doktorun teşhis çalışmaları için doğru yönü seçmesine ve genellikle kalp veya gastrointestinal hastalıklarda acilen yardım sağlamasına yardımcı olacaktır.

Sol omuz bıçağının altındaki ağrı nedenleri

Sol omuz bıçağının altındaki ağrı nedenlerinin genel bir listesi aşağıdaki gibidir:

 • Kas-iskelet sistemi bozukluğu:
  • Torasik veya servikal omurganın osteokondrozu.
  • Skapula travmatik yaralanması (supraskapular sinirin kompresyon yaralanması).
  • interkostal nevralji.
  • kırık kaburga
  • Sprengel hastalığı (skapula alata) - pterygoid skapula.
  • Miyofasyal Sendrom.
 • Bronkopulmoner sistem hastalıkları:
  • Sol taraflı pnömoni.
  • Plörezi (kuru, sol taraflı).
  • Otonom disfonksiyonu olan trakeobronşit.
  • Akut bronşit.
  • Sol akciğer apsesi.
 • kalp hastalıkları:
  • IHD - iskemik kalp hastalığı.
  • Kalp krizi.
  • perikardit.
  • Angina pektoris (kararsız, kararlı).
  • mitral kapak prolapsusu.
  • Nadir - aort anevrizması.
 • Gastrointestinal sistem hastalıkları:
  • YABZH (ulcus gastrika) - mide ülseri.
  • Ulcus duodeni - duodenum ülseri.
  • yemek borusunun spazmı.
  • GÖRH, gaz halindeki bir reflü hastalığıdır.
  • Nadiren - pankreatitin alevlenmesi.
 • VSD'yi tetikleyen psikojenik bir faktör, sırtın sol tarafında yansıyan ağrı ile vejetatif-vasküler distonidir.

Yaygınlık açısından sol omuz bıçağının altındaki tipik ağrı nedenleri şunlardır:

 • En sık oksipital kemiğin alt ucunda tek taraflı ağrı olarak ortaya çıkan servikal osteokondroz - başın arkası. Ağrı ağrılı bir yapıya sahiptir, başın aktif hareketleriyle yoğunlaşır ve sürekli olarak omuz bıçağının altında kola yayılır. Ayrıca servikal omurganın osteokondrozuna üst ekstremitelerde baş dönmesi, uyuşma ve parestezi eşlik eder.
 • Osteokondrozun bir sonucu olarak veya başka nedenlerle gelişen interkostal nevralji. Nevralji, genellikle omuz bıçağının altında sağa veya sola yayılan lumbago, şiddetli kemer ağrısı ile kendini gösterir.

GU (mide ülseri). Semptom çoğunlukla mevsimseldir, diyet faktörüne bağlıdır ve klinik uygulamada aşağıdaki gibi sınıflandırılan paroksismal, yayılan ağrı ile karakterize edilir:

 • Yemekten uzun bir süre (6-8 saat sonra) sonra gelişen bir açlık ağrısı semptomu.
 • Yemekten hemen sonra gelişen erken bir ağrı belirtisi, sırtta, kürek kemiğinin altında yansıyabilir ve midenin içeriğini boşalttıktan sonra azalabilir.
 • Yemekten 2-3 saat sonra ortaya çıkan geç ağrı semptomu.
 • Omuz bıçağının altına yayılan ağrı ile karakterize gece semptomu.

YABZH'deki ağrı, kusma veya ilaç aldıktan sonra azalabilir.

Sol omuz bıçağının altında ağrı belirtileri

Omuz bıçağının alt kısmındaki ağrı belirtileri, semptomları, bu tür patojenetik mekanizmalardan kaynaklanmaktadır:

 1. Bir tarafta lokalize kemer ağrısı. Bu semptom kalıcıdır, daha az sıklıkla - paroksismal, ağrı derin nefes alma, nefes darlığı, öksürük ve hareket ile artabilir. Semptom, ağrı dürtüsünün interkostal kas boşlukları, aponevroz bölgesi boyunca yayılmasından kaynaklanır.
 2. Sinir gövdesi, sinir dalları boyunca bir dürtü iletiminin neden olduğu parestezi ile yanma ağrıları. Ağrı, kalp bölgesinde, sırtta, alt sırtta veya kürek kemiğinin altında yansır.
 3. Omuz, kürek kemiği ve sırt kaslarının hipertonisitesine bağlı olarak kürek kemiğinin altından kola yayılan artan ağrı.

Sol omuz bıçağının altındaki ağrı semptomu, ağrıyan, katlanılabilirden keskin, yanma, kesmeye kadar değişebilir. Sol omuz bıçağının altındaki ağrı ile ilgili hastaların bazı tipik şikayetleri vardır:

 • Omuz bıçağının altında sol sırtta akut ağrı, dönerken, hareket ederken ağrı hissi artar ve istirahat ile azalır.
 • Solda, kürek kemiklerinin arasına kadar uzanan kesme hissi.
 • Sol kürek kemiğinin altında, kol(lar)ı kaldırırken hissedilen donuk, ağrıyan ağrı. Ağrı, belirli bir duruşla ilişkilidir.
 • Ağrı çeken semptom, sol omuz bıçağının altından beline kadar uzanır. Ağrı kalıcıdır ve kalp ilaçları ile geçmez.

Belirtiler, sol omuz bıçağının altındaki ağrı belirtileri, etiyolojik belirtilere göre aşağıdaki gibi birleştirilebilir:

Kalp hastalıkları: İKH, miyokard enfarktüsü, anjina pektoris Ağrı retrosternal bölgede başlar (daha az sıklıkla sırtın ortasında) ve sol tarafa yansır - kol, çene, omuz bıçağının altında, sırt. Ağrı doğada yayılır, sıkışma, yanma hissine neden olur.
Anevrizma dissekansları - aort anevrizması Ağrı semptomu, kürek kemiğinin altında, sırtın sol tarafında keskin, ateş etme hissinin eşlik ettiği sürekli, büyüyen bir semptom olarak karakterize edilir. Ağrı çok hızlı gelişir ve yaşamı tehdit eden bir semptomdur.
Perikardit - perikardit Sol tarafa yansıyan ağrı, istirahatte, oturmada, öne eğilmede azalır.
plörit - plörezi Şiddeti nefes almanın derinliğine bağlı olan keskin, bıçak saplayan bir ağrı semptomu. Ağrı, derin bir nefesle omuz bıçağının altında bir karıncalanma olarak hissedilir - kesici, güçlü, delici
sol taraflı pnömoni Ağrı yoğun değildir, ağrır, geçicidir, hareketle artabilir, derin nefes alabilir, ağrı kürek kemiğinin altına lokalize bir "nokta" olarak yansır.
servikal osteokondroz Ağrıyan, ağrı çeken, statik olarak artan veya fiziksel efordan sonra ağrı semptomu, kürek kemiğinin altı da dahil olmak üzere sola yansıyabilir. Ağrı, kalp ağrısından farklı olarak, kalp ilaçları ile durdurulmaz.
Gastrointestinal sistemde ülseratif süreçler Ağrı yoğundur, çoğu zaman dayanılmazdır. Midenin kalp bölgesinde bir perforasyon ile ağrı, sırtın üst kısmında sola yansır. Sürecin ilk aşamasındaki ağrı semptomu, kusmadan sonra azalır.

Sol omuz bıçağının altında ağrı

Omuz bıçağının alt kısmındaki soldaki ağrıya bu tür hastalıklar eşlik edebilir:

 • Gastrointestinal sistemde ülseratif süreç. Kural olarak, ağrı semptomu artar - kronik bir hastalık durumunda kademeli olarak ve alevlenme veya perforasyon durumunda hızla. Fışkıran ağrı kuşağı, yiyeceklerin bağırsaklara boşaltılmasından sonra veya kusma yardımı ile dinebilir.
 • Nörojenik ağrı, VVD (vejetatif vasküler distoni). Ağrı semptomu sıkma, bastırma, sola doğru yayılma, sıklıkla kürek kemiğinin altında hissedilir. VVD ayrıca bozulmuş solunum fonksiyonları, artan terleme, ellerde titreme, kasılma hissi, boğazda koma, endişe hissi, panik ile karakterizedir.
 • Omuz bıçağının altında soldaki ağrıya, genellikle başka bir koroner arter hastalığı, anjina pektoris atağı olarak hissedilen miyokard enfarktüsünün gelişimi eşlik edebilir. Kural olarak, bir ağrı semptomu retrosternal bölgede gelişmeye başlar, daha az sıklıkla arkadan sol tarafa yayılır, "dökülür" ve yanma hissine neden olur.
 • Servikal osteokondroz, daha az sıklıkla torasik bölgenin osteokondrozu. Bu hastalığa, statik de dahil olmak üzere artan stresle yoğunlaşabilen, ağrıyan ancak tolere edilebilir bir ağrı semptomu eşlik eder.

Doğru bir klinik tablo için, aşağıdaki gibi olabilen ağrı semptomlarının duyumlarını ve doğasını tanımlamanın çok önemli olduğuna dikkat edilmelidir:

Ağrı sol omuz bıçağının altına yayılır

Böyle bir semptomun tanımı, patolojik kaynağı ağrı bölgesinden oldukça uzak olabilen, atıfta bulunulan ağrının tipik bir özelliğidir. Ağrı en sık sol omuz bıçağının altındaki mide ve kalp hastalıkları ile ortaya çıkar. İltihaplı veya aşındırıcı bir süreç geçiren midenin kalp bölgesi, genellikle sola yansıyan ağrı olarak kendini gösterir. Deneyimli bir doktorun, Zakharyin-Gedd veya Gaava-Luvsan tanı şemasına göre birincil ağrı kaynağını doğru bir şekilde belirlemesi zor değildir. Bu yöntemler, sinir sisteminin otonom yolu boyunca semptomatik alanlara impulsların spesifik iletimine göre yansıyan ağrının klinik belirtilerini ayırt etmek için tasarlanmıştır.

Omuz bıçağının altında yanma

Bu, omurgada uzun süreli bir deformasyon süreci olan gelişmiş bir interkostal nevraljinin bir işaretidir. Bununla birlikte, yanma ağrısı hissi, anjina atağının ve daha ciddi, yaşamı tehdit eden bir durumun en karakteristik özelliğidir - miyokard enfarktüsü.

Sol omuz bıçağının altında sürekli ağrı

Pnömoninin neden olduğu sol omuz bıçağının altındaki sürekli ağrı, vücut sağlıklı tarafa döndürüldüğünde yatay konumda azalabilir.

Sol omuz bıçağının altındaki ağrı ve öksürük, aşağıdaki semptomlarla da kendini gösteren olası sol taraflı pnömoniyi gösterir:

 • Kuru, nadiren ıslak öksürük. Sol omuz bıçağının altındaki ağrıya ek olarak en spesifik semptom balgamda irin veya kan varlığıdır. Bu türden bir defaya mahsus taburculuk bile derhal bir muayeneyi ve tedavinin başlamasını gerektirir.
 • Nadiren yükselen subfebril vücut ısısı. Hipertermi, pnömoni alevlenme aşamasının karakteristiğidir.
 • Etkilenen akciğere yayılan ağrı. Ağrı semptomu derin inhalasyon, sık nefes alma, efor, öksürük ile yoğunlaşır. Akciğer dokusu ağrı reseptörleri ile donatılmamıştır, bunlar sadece plevradadır, bu nedenle herhangi bir ağrılı akciğer semptomu plörezi belirtisi olarak yorumlanabilir. Bu tür semptomları servikal omurgada olası bir deformasyon süreci ile ayırt etmek gerekir.
 • Nefes darlığı, nefes darlığı, sığ, hızlı nefes alma.

Sol omuz bıçağının altında delici ağrı

Sol omuz bıçağının altında arkadan gelen ağrı, sırtta lokalize bir ağrı semptomudur. Klinik uygulamada, bu tür belirtilere skapula kostal torasik ağrı veya vertebrojenik ağrı denir. Sol omuz bıçağının altındaki ağrıyı arkadan kalp hastalığından nasıl ayırt edeceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

semptom İskemik kalp hastalığı (kardiyalji) omurga ağrısı
ağrının tanımı İtme, sıkıştırma, çoğunlukla retrosternal bölgede, sola yansıma ile. Korku eşliğinde Batma, basma, korkmadan yanma, taşikardi
ağrı sıklığı Kısa süreli, paroksismal (birkaç dakika, nadiren yarım saate kadar) Nadiren - kısa süreli, daha sıklıkla birkaç saat, muhtemelen günler
duruş değişikliği Ağrının doğasını etkilemez Etkiler ağrı semptomunu artırabilir veya azaltabilir
Fiziksel aktivitenin etkisi Endişe, ağrı dinlenme ile azalabilir Ağrı istirahatte devam edebilir ve statik kas gerilimi değiştikçe fiziksel efordan sonra azalabilir.
İlaçların etkisi Kalp ilaçları ile ağrılar hafifliyor Ağrı, antispazmodikler ve analjezikler tarafından hafifletilir. Nitratlar (kalp ilaçları) ağrının doğasını etkilemez
Manuel terapinin etkileri Pratik olarak etkisi yok Sıkıştırılmış sinir köklerini serbest bırakarak önemli ölçüde rahatlama

Sol omuz bıçağının altında ağrıya basmak

Bu, koroner arter hastalığı saldırısının olası bir başlangıcı olan osteokondroz gelişiminin bir işareti ve ayrıca vejetatif-vasküler distoninin alevlenmesinin bir göstergesidir. Sol kürek kemiğinin altında patlama, yanma olarak hissedilen ağrının bastırılması, büyük olasılıkla anjina veya enfarktüs öncesi bir durumla ilişkili olduğundan, acil tıbbi müdahale ve ataktan kurtulmayı gerektirir. Sol omuz bıçağının altında ağrıya basmak, semptomlarında kalp ağrısına çok benzeyen, ancak kalp ilacı ile durdurulmayan, ancak sakinleştirici veya sakinleştiricilerle giderilebilen bir vejetatif-vasküler krize işaret edebilir. VSD ayrıca ağrı ile fiziksel aktivite ve stres arasında nedensel bir ilişkinin olmaması ile karakterize edilirken, koroner arter hastalığı aşırı efor ve yoğun çalışma ile şiddetlenebilir.

Sol omuz bıçağının altında zonklayan ağrı

Büyük olasılıkla, bu, servikal veya torasik omurganın intervertebral diskinin sol taraflı bir çıkıntısının bir tezahürüdür. Fıtıklaşmış bir diskin sol omuz bıçağının altında zonklayan bir ağrı olarak kendini göstermesine ek olarak, baş ağrısı, dengesiz kan basıncı, baş dönmesi, sol elin parestezisi eşlik eder. Ayrıca sol omzunu, sırtın sol yarısını alt sırtına kadar incitebilir. Çıkıntılar MRI, radyografi kullanılarak tespit edilir. Kürek kemiğinin altındaki nabız, yeni başlayan bir aort diseksiyonunun belirtisi olabilir. Aort anevrizması, yırtılması neredeyse acil tıbbi müdahale gerektiren, her zaman mümkün olmayan, yaşamı tehdit eden bir durumdur, bu nedenle sırtta, omuz bıçakları bölgesinde yansıyan, zonklayan ağrı, nedeni aort anevrizması için, semptomun nedeninin kapsamlı bir şekilde araştırılması ve nötralize edilmesi gerekir.

Sol omuz bıçağının altında ani ağrı

Sıkıştırma ile ilgili olabilir, . Supraskapular sinirde yaralanma. Böyle bir yaralanma, kürek kemiğinin dibinde keskin bir ani ağrı ile kendini gösterir, ağrı semptomu omuz boyunca yayılabilir ve kolun motor fonksiyonlarını etkileyebilir. Sol omuz bıçağının altındaki ani ağrı, servikal omurganın intervertebral diskleri, daha nadiren torasik omurga sol tarafa yer değiştirdiğinde sinir köklerinin yaralandığı bir radikülopatiyi de gösterir. Bu, osteofitlerden, prolapsus eklem dokusundan kaynaklanan sinir uçları üzerindeki kronik baskının bir sonucu olan ikincil bir işarettir. Uzun bir dejeneratif sürece genellikle kalıcı ağrı eşlik eder, ancak ani bir alevlenme, intervertebral fıtığın ortaya çıkması veya yer değiştirme bölgesinde şiddetli şişlik nedeniyle olabilir. Çok nadiren, sol kürek kemiğindeki ani ağrı, çökmüş bir sol akciğerin (pnömotoraks) belirtisi olabilir. Bu tür vakalar klinik pratikte yaygın değildir, ancak ani, bıçak saplayıcı ağrı, nefes darlığı ve baş dönmesi acil servise başvurma sebebidir.

Sol omuz bıçağının altında delici ağrı

Retrosternal bölgeden "başlayan" ve sol tarafa yansıyan ağrı ile kendini gösteren bir anjina pektoris atağına işaret edebilir. Anjina pektoristeki ağrı keskin, sıkma, sıkma olarak karakterize edilir, semptom istirahatte olabilir ve alındıktan sonra olabilir. Bazı İlaçlar azalır - validol, nitrogliserin ve koroner kan akışını aktive eden diğer ilaçlar. Ayrıca, sol omuz bıçağının altındaki akut ağrı, intervertebral diskin sol taraftaki çıkıntısından kaynaklanabilir, semptom hareketle rahatlar, değişen vücudun pozisyonu, yani Omurga veya kaburgaların pozisyonunu değiştirerek ağırlaştırılmış.

Sol omuz bıçağının altında ağrı çekme

Ağrının ağrıyan doğası, bir semptomu tetikleyen kronik, uzun süreli bir süreci gösterir. Çoğu zaman, ağrıyan ağrılar, servikal omurganın osteokondrozu ve ayrıca kronik kalp hastalıkları - miyokardit, perikardit ile ilişkilidir. Sol omuz bıçağının altında kalp kası iltihabı (miyokardit) ile ağrıyan ağrı kararsızdır, aşırı çalışma, yorgunluk, stres ile tetiklenebilir ve buna nefes darlığı, ciltte solgunluk, genel halsizlik, mide bulantısı eşlik eder.

Sol omuz bıçağının altında donuk ağrı

Çoğu zaman servikal veya torasik osteokondroz gelişimi ile ilişkilidir. Hastalığın başlangıcı, kök yaralanmasına doğru yayılan örtük zayıf ağrı ile karakterizedir. İlk dönemde çekme, periyodik olarak solma hissi, bir insanı gerçekten rahatsız etmez, çünkü oldukça tolere edilebilirler, ayrıca, ısındıktan, masaj yaptıktan, ılık bir banyoda banyo yaptıktan sonra ağrı ortadan kalkabilir.

Sol omuz bıçağının altında şiddetli ağrı

Bu, acil tıbbi yardım istemek için bir nedendir, çünkü güçlü bir ağrı sinyali skapula bölgesine özgü değildir ve bu nedenle ciddi, potansiyel olarak tehdit edici bir duruma işaret eder. Sol omuz bıçağının altındaki şiddetli ağrı, en iyi ihtimalle interkostal nevraljiyi gösterebilir, ancak daha endişe verici bir neden mide ülseri veya enfarktüs öncesi bir durum, kalp krizi olabilir. Semptomun PUD (mide ülseri) ile ilişkili olduğu bir durumda, kişi o kadar şiddetli ağrı hisseder ki hareket edemez, kollarını veya bacaklarını hastalıklı bölgeye bastırır.

Sol omuz bıçağının altında delici ağrı

Bu, interkostal nevraljinin bir işareti olabilir, bu durumda, nöropati, nefesin "başladığı" hissi olduğunda ağrı bölgesinin derin bir nefesle palpasyonu ile şiddetlenir. Sinir uçlarının tahrişi, kökler kalıcı olabilir, ancak çoğu zaman epizodik keskin olanlar Nevralji için tipik olan ağrı, yoğunluğu istirahatte veya ısındıktan sonra azalır, ağrı bölgesini gevşetir Ayrıca, sol omuz bıçağının altındaki keskin bir ağrı, akut dönemde sol taraflı pnömoninin karakteristiğidir. hasta, kürek kemiğinin altından yansıyan göğsün sol yarısı boyunca hissedilen bıçaklanma, kesme semptomları yaşar. Akut aşamadaki zatürree, ağrıyı şiddetlendiren bir öksürük eşlik eder ve irin veya kan da serbest bırakılabilir. balgam. Çok daha az sıklıkla, ağrı alevlenme sırasında skapula bölgesinde sırtın sol tarafına yansırperiferik, spazmodik ağrı ile karakterize pankreatit.

Sol omuz bıçağının altında ağrı çekme

Çoğunlukla interkostal sinirler boyunca ağrı uyarılarının iletilmesi ile ilişkilidir ve gelişimin ilk aşamasında servikal osteokondrozdan kaynaklanır. Sinir köklerinin sürekli sıkışması, oksipital kemiğin altında tolere edilebilir, ağrıyan, çeken ağrılara yol açar, bu da sırtın sol veya sağ bölgesine yansıyabilir, kollar.

Sol omuz bıçağının altında ağrı teşhisi

Sol taraflı göğüs ağrısının semptomlarını ayırt etmek son derece zordur çünkü ağrı spesifik değildir ve acil tıbbi bakım gerektirenler de dahil olmak üzere birçok hastalık ve durumun belirtisi olabilir. Sol omuz bıçağının altındaki ağrının teşhisi, karmaşık önlemler, birkaç muayene gerektirir, ancak asıl görevleri, peptik ülser (mide ülseri), anjina, enfarktüs öncesi durum ve miyokard enfarktüsü, disseke aort rüptürü gibi tehdit edici durumları dışlamaktır. Semptomun nedenini doğru bir şekilde belirlemek için sol omuz bıçağının altındaki ağrı teşhisi aşağıdaki eylemleri içermelidir:

 • Kalıtsal ve mesleki dahil olmak üzere tıbbi geçmişin sorgulanması ve toplanması. Hasta ağrı semptomunun gıda alımı ile nasıl ilişkili olduğunu, fiziksel, statik, duygusal stres, ağrının nereye yayıldığını, nasıl hissedildiğini öğrenir.
 • Doğrudan görsel muayene, işitme ve palpasyon. Nabız, kan basıncı ve muhtemelen vücut ısısının ölçülmesi de zorunludur.
 • Omurga veya bronkopulmoner sistemin olası patolojilerinin doğasını netleştirmek için, genellikle birkaç projeksiyonda röntgen çalışmaları reçete edilir.
 • Kalbin parametrelerini gösteren bir elektrokardiyogram zorunludur.
 • Belki de BT, MRI randevusu. Bilgisayarlı tomografi, X-ışınları ile belirlenmeyen hastalığın belirlenmesine yardımcı olan bir yöntemdir.
 • Gastrit, gastroözofageal reflü, GU'dan şüpheleniyorsanız, fibrogastroduodenoskopi - FEGDS reçete etmek mümkündür.
 • CBC - tam kan sayımı ve idrar tahlili, muhtemelen kan serumunun biyokimyasal analizi, hemen hemen her hastalık için standart tanı yöntemleridir.

Sol omuz bıçağının altındaki ağrının tedavisi

Sol taraflı göğüs ağrısı için terapötik randevular, skapula'nın alt ucundaki ağrı doğrudan tanı sonuçlarına bağlıdır. Sol kürek kemiğinin altındaki ağrının birincil tedavisi, yalnızca akut yaşamı tehdit eden bir durumun giderilmesiyle ilişkilendirilebilir. Bir kişinin kronik koroner arter hastalığı varsa, kalp ilacı almak ilk ağrılı hisleri hafifletmeye yardımcı olacaktır. Ağrı 5-10 dakika içinde geçmezse ambulans çağırılmalıdır. Peptik ülser hastalığı, osteokondroz veya fıtık (fıtık) nedeniyle oluşan akut ağrı, tek başına değil, bir doktor yardımıyla en iyi şekilde giderilir. Bu nedenle sol taraflı ağrının tedavisi, aile üyelerinin, komşuların veya tanıdıkların tavsiyesi değil, tıbbi tavsiyenin uygulanmasıdır. Kendi kendine ilaç tedavisi, özellikle kalp hastalığı söz konusu olduğunda, genellikle üzücü sonuçlara yol açar.

Çoğu zaman, omuz bıçaklarında sırtta bir ağrı belirtisi, kaynağı başka bir bölgede olan yansıtıcı bir projeksiyon ağrısıdır. Bu nedenle, akut ağrıyı ortadan kaldırdıktan sonra, tüm teşhis önlemleri tam olarak yapılmalıdır. Bu nedenle, sol omuz bıçağının alt tarafındaki ağrıyı tedavi etmek, ağrı semptomuna neden olan altta yatan durumu tedavi etmektir. Omuz bıçakları bölgesinde sırt ağrısı için terapötik randevular, bu tür doktorlar tarafından yapılabilir:

 • travmatolog.
 • vertebrolog.
 • Nörolog.
 • gastroenterolog.
 • kardiyolog.
 • Terapist.
 • psikoterapist, psikiyatrist.

Sol veya sağ omuz bıçağı bölgesindeki ağrının tedavisi, ilk muayeneyi yapacak ve daha fazla eylem yönünü belirleyecek olan yerel doktora bir ziyaretle başlamalıdır. Ek olarak, tedavinin tüm aşamaları, kapsamlı bir muayenenin sonuçlarını aldıktan sonra dar bir uzman tarafından atanır.

Sol omuz bıçağının altındaki ağrı nasıl önlenir?

Bir ağrı semptomunu önlemek için nedenini bulmak gerekir, o zaman sol omuz bıçağının altındaki ağrının önlenmesi gerçekten etkili olacaktır.

Bir kişinin anjina, koroner arter hastalığı varsa veya zaten bir miyokard enfarktüsü geçirmişse, sol omuz bıçağının altındaki ağrının en iyi önlenmesi, kardiyolojik ilaçların sürekli kullanımı, hafif fiziksel aktivite, diyet ve psiko-duygusal dengedir.

Ağrı, omurgadaki deforme edici, ilerleyici bir süreçten kaynaklanıyorsa, ağrının önlenmesi, uzun bir süre özel terapötik egzersizler yapmaktan ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar almaktan oluşmalıdır.

Gastrointestinal hastalıkların neden olduğu omuz bıçağının alt tarafındaki ağrı, koruyucu bir diyet ve antasitler, reçeteli ilaçlar alarak önlenir. Ek olarak, YABZH psiko-duygusal duruma çok bağlıdır, bu nedenle olumlu bir tutum, gevşeme tekniklerine ve stres önleyici tekniklere hakim olmak, sol omuz bıçağının altındaki ağrıyı önlemeye yardımcı olacaktır.

Ağrı semptomlarını ve hastalığın gelişmesini önlemek için önleyici tedbirler, prensip olarak, her şeyden önce düzenli tıbbi muayenelerdir. Rahatsız edici bir belirti, ağrı olmasa bile, yakın gelecekte herhangi bir ağrı veya hastalık tehdidi olmadığından emin olmak için bir doktora gitmeye ve önleyici muayeneye girmeye değer.